Szűrés

Belépés

szótár

 

angol-magyar szövegfordító 

Tartalommenedzser szaktanfolyam

Helyszín: 
Országos tanfolyamok

Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048

Multimédia-alkalmazás fejlesztő- Tartalommenedzser
szaktanfolyam
elágazás

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 213 04 0010 54 05
A szakképesítés megnevezése: Tartalommenedzser
FEOR szám: 3139
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
Felügyeleti szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos
tevékenységet végez. Rendszert/alkalmazást tervez és fejleszt.
Tartalommenedzserként dolgozik.

A képzés szakmai témakörei:
1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek
alkalmazása. Informati-kai biztonsági eszközök használata, szakmai
angol szöveg értése.
1143-06 Projektmenedzsment
Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés. Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek
1144-06 Rendszer/alkalmazás - tervezés, -fejlesztés és -programozás
Tervezési alapismeretek, fejlesztési alapismeretek, tesztelési és
dokumentálási ismeretek, prog-ramozás-módszertani ismeretek,
programozás.
1154-06 Tartalommenedzser
Design és tipográfia, grafika és képfeldolgozás, hangfelvétel,
videotechnika, animációkészítés. WEB-szerkesztés, fejlesztés,
karbantartás, tematikus WEB adat és objektum gyűjtemények, szakmai
angol nyelvi szövegértési, fordítási és szókincsmérő feladat. Egy
konkrét tematikus linkgyűjtemény, vagy WEB-médiatár tervezése és
létrehozása a konkrét cél jelölésével (tanulá-si cél, szakmai,
kutatási, egyéb) - projektmunka. WEB-alkalmazás, WEB-tartalom
tervezése, fejlesztése, dokumentálása és tesztelése. A
mestermunka/szakdolgozat bemutatása és megvé-dése.

Képzési helyszín:
Budapest Esztergom-Kertváros
Időtartam 2 félév (8 hónap) 2 félév (8 hónap)
Tervezett indulás 2009. március 3. 2009. március 10.
Tanfolyami napok heti 2 nap /kedd, csütörtök/ 16.00-tól heti 2 nap /kedd, csütörtök/ 16.00-tól
Cím Budapest XIV Gizella út 42-44. Esztergom-Kertváros Wesselényi u. 35-39
Részvételi díj 120.000,- Ft / félév
Vizsgadíj 50.000,- Ft
Jegyzetköltség Rendelés szerint

Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664,
Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/7779243, sinka@oktav.hu,
Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu,

Budapest: 06/1/201-2408, Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu

Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu;
06/40/990-000 Helyi hívás!

Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból.
Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!


Számítógép-szerelő, -karbantartó szaktanfolyam

Helyszín: 
Országos tanfolyamok

Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048

Számítógép-szerelő, -karbantartó
szaktanfolyam
alap-szakképesítés

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 33 523 01 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése: Számítógép-szerelő, -karbantartó
FEOR szám: 7444
A szakképesítés szintje: középszintű szakképesítés
Felügyeleti szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
A jelentkezés feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos
tevékenységet végez. Általános műszaki tevékenységet végez.
Számítástechnikai berendezéseket karbantart. Hibajaví-tást végez.
Telephelyre számítástechnikai berendezést telepít. Számítógép
összeszerelést végez.

A képzés szakmai témakörei:
1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés:
Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek
alkalmazása. Informati-kai biztonsági eszközök használata, szakmai
angol szöveg értése.
1173-06 Számítógép összeszerelése:
Egy számítógép összeszerelése, perifériák csatlakoztatása, üzembe helyezése, a szoftverek telepítése.
1174-06 Számítógép javítása, karbantartása:
Egy konkrét számítógépen hiba megállapítás és a javítás elvégzése.

Képzési helyszín:
Budapest Esztergom-Kertváros
Időtartam 4 hónap 4 hónap
Tervezett indulás 2009. március 3. 2009. március 10.
Tanfolyami napok heti 2 nap /kedd, csütörtök/ 16.00-tól heti 2 nap / kedd, csütörtök / 16.00-tól
Cím Budapest XIV Gizella út 42-44. Esztergom-Kertváros Wesselényi u. 35-39
Részvételi díj 120.000,- Ft
Vizsgadíj 50.000,- Ft
Jegyzetköltség Rendelés szerint

Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664,
Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/7779243, sinka@oktav.hu,
Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu,

Budapest: 06/1/201-2408, Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu

Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu;
06/40/990-000 Helyi hívás!

Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból.
Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!


Általános asszisztens képzés

Helyszín: 
Országos tanfolyamok
ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 52 720 01 0010 52 01 A szakképesítés megnevezése: Általános asszisztens A szakképesítés szintje: Középfokú Jelentkezés feltétele: Középfokú végzettség (érettségi), egészségügyi alkalmasság A tanfolyam célja: A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik egészségügyi intézményekben, kórházakban, rendelőintézetekben a legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkeznek. Az adott munkakörben elvégzendő feladatokat megfelelő módon, a szakmai ismereteiket, kézségeiket, képességeiket valamint személyes, társas és módszertani kompetenciákat kitűnően alkalmazzák. Főbb témakörök (modulok):  2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban  2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem  2328-06 Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés  2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás  2374-06 Betegmegfigyelés-tünetfelismerés  2375-06 Diagnosztizálás-monitorozás-előkészítés  2376-06 Beavatkozás-asszisztálás-dokumentálás Fontos tudni, hogy  a fent felsorolt témakörökből modulzáró vizsgát kell tenni. A sikeres modulzáró vizsgák a záróvizsga megkezdésének feltételei  az elméleti oktatási napok mellett a szakmai gyakorlat (600 óra) a kórházak, rendelőintézetek munkarendje szerint egyénileg egyeztetett időpontokban történik. (leginkább hétköznaponként)  magánszemélyeknek az oktatási díj havi bontásban is fizethető, mely a jelentkezési lapon kérelmezhető. Az oktatás díja havi bontásban, 18 egyenlő részletben fizethető.  10 %-os OKTÁV Kismama kedvezményt igénybe vehetik azok az édesanyák, akik jelentkezéskor igazolják, hogy a tanfolyam kezdési időpontjában 3 évesnél kisebb gyerekük van. A kedvezmény mértékét a gyermekek száma nem befolyásolja.  a tanfolyami részvétel nem pótolja az otthoni felkészülést. A jobb felkészülés és a sikeres vizsga érdekében egyes tantárgyak elméleti oktatása otthon megoldandó feladatokkal is kiegészül.  Vállalkozás a tanfolyami díjat a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatja. A szükséges dokumentumokat jelentkezőink részére biztosítjuk! Képzési helyszínek Budapest Szombathely Miskolc Győr Esztergom Időtartam 18 hónap 18 hónap 18 hónap 18 hónap 18 hónap Tervezett kezdés 2009. február 21. 2009. március 07. 2009. február 21. 2009. március 07. 2009. február 21. Tervezett vizsgaidőszak 2010. július 2010. július 2010. július 2010. július 2010. július Tanfolyami napok Szombat: 90-1500 Hétfő, szerda: 90-1300 Hétfő, szerda: 160-2000 Szombat: 90-1500 Szombat: 90-1500 Szombat: 90-1500 Szombat: 90-1500 Cím Oktáv Továbbképző Központ Zrt. 1143 Budapest, Gizella út 42-44. Sugár út 15. Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Miskolc, Mész u. 1. Kazinczy Gimnázium 9021 Győr Eötvös tér 1. Oktáv Zrt. 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39. Oktatási díj (elmélet + gyakorlat) 18 * 19. 900,- Ft 18 * 19. 900,- Ft 18 * 19. 900,- Ft 18 * 19. 900,- Ft 18 * 19. 900,- Ft Kedvezmények Magánszemélyeknek részletfizetési lehetőség (10 részlet) OKTÁV-nál végzett jelentkezőnek 10 % Egyösszegű fizetés esetén 5 % 10 %-os OKTÁV Kismama kedvezményt igénybe vehetik azok az édesanyák, akik jelentkezéskor igazolják, hogy a tanfolyam kezdési időpontjában 3 évesnél kisebb gyerekük van. A kedvezmény mértékét a gyermekek száma nem befolyásolja. Vállalkozás a tanfolyami díjat a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatja Jegyzet rendelés szerint Vizsgadíj Vizsgaközpontnak fizetendő Elérhetőségek 06-1-201-2408, fax: 201-8456 33/435-755 bansagi@oktav.hu, siklosim@oktav.hu

Boncmester tanfolyam

Helyszín: 
Országos tanfolyamok
BONCMESTER A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 52 725 02 0010 52 01 Jelentkezés feltétele: Érettségi, erkölcsi bizonyítvány, 1. fokú munkaköri egészségügyi alkalmasság A vizsgára bocsátás feltételei: erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), munkaköri egészségügyi alkalmasság (I. fokú), Kötelező védőoltások: Hepatitisz B (a gyakorlat megkezdéséig) A tanfolyam célja: A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik országos intézetekben, kórházakban, valamint a szakma egyéb jogilag szabályozott működési területén holttestek boncolását orvosi felügyelettel végzik. Főbb témakörök (modulok): • Interakció az egészségügyi ellátásban • Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem • Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés • Első ellátás-elsősegélynyújtás • Műtőszolgálat biztosítása • Boncolás-mintavétel • Előkészítés-higiéné-munkavédelem • Etika, jog, kommunikáció Fontos tudni, hogy  a fent felsorolt témakörökből modulzáró vizsgát kell tenni. A sikeres modulzáró vizsgák a záróvizsga megkezdésének feltételei  az elméleti oktatási napok mellett a szakmai gyakorlat a kórházak munkarendje szerint egyénileg egyeztetett időpontokban történik. (leginkább hétköznaponként)  magánszemélyeknek az oktatási díj havi bontásban is fizethető, mely a jelentkezési lapon kérelmezhető. Az oktatás díja havi bontásban, 8 egyenlő részletben fizethető.  a tanfolyami részvétel nem pótolja az otthoni felkészülést. A jobb felkészülés és a sikeres vizsga érdekében egyes tantárgyak elméleti oktatása otthon megoldandó feladatokkal is kiegészülnek.  Vállalkozás a tanfolyami díjat a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatja. A szükséges dokumentumokat jelentkezőink részére biztosítjuk! Képzési helyszínek Budapest Szombathely Miskolc Időtartam 2 félév 2 félév 2 félév Tervezett kezdés 2009. február 21. 2009. március 07. 2009. február 21. Tanfolyami napok Szombat (9:00-15:00) Szombat (9:00-15:00) Szombat (9:00-15:00) Cím Oktáv Továbbképző Központ Zrt. BUDAPESTI IRODA 1143 Budapest, Gizella út 42-44. Szombathely, Sugár út 15. Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Miskolc, Mész u. 1. Részvételi díj (elmélet, gyakorlat) 210. 000 Ft Magánszemélyeknek kamatmentes részletfizetési lehetőség 8 részletben. 210. 000 Ft Magánszemélyeknek kamatmentes részletfizetési lehetőség 8 részletben. 210. 000 Ft Magánszemélyeknek kamatmentes részletfizetési lehetőség 8 részletben. Tankönyv rendelés szerint rendelés szerint rendelés szerint Vizsgadíj Vizsgaközpontnak fizetendő Vizsgaközpontnak fizetendő Vizsgaközpontnak fizetendő Megjegyzés A gyakorlat a kórházak munkarendjének megfelelően történik. A gyakorlat a kórházak munkarendjének megfelelően történik. A gyakorlat a kórházak munkarendjének megfelelően történik. Felvilágosítás T: 06 / 1 /201-2408 Fax: 201-8456 06 / 33 / 435-755 www.oktav.hu bansagi@oktav.hu, siklosim@oktav.hu T: 06 / 1 /201-2408 Fax: 201-8456 06 / 33 / 435-755 06-20-777-9272 www.oktav.hu bansagi@oktav.hu, siklosim@oktav.hu T: 06 / 1 /201-2408 Fax: 201-8456 06 / 33 / 435-755 www.oktav.hu bansagi@oktav.hu, siklosim@oktav.hu

Egészségügyi tréningvezető tanfolyam

Helyszín: 
Budapesti tanfolyamok

EGÉSZSÉGÜGYI TRÉNINGVEZETŐ

Az OKTÁV Zrt. és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet együttműködésével

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: OKJ-n kívüli képzés
A szakképesítés megnevezése: Egészségügyi tréningvezető
A jelentkezés feltétele: középfokú végezettség és középfokú vagy felsőfokú egészségügyi szakképesítés
Vizsga: szóbeli és gyakorlati vizsgával zárul, (OKTÁV ZRT.
és a ORFI által kiállított tanúsítványt adunk át)

A képzés célja:
Az egészségügyi szakdolgozók, kiemelten, de nem kizárólag a felsőfokú
végzettségűek felkészítése a kórházakban szervezett továbbképzéseken
való aktív, előadói, gyakorlati oktatói részvételre, valamint a
gyakorlatra érkező hallgatók fogadására, vezetésére, ellenőrzésére és
értékelésére.

Kinek ajánljuk:
A képzést kiemelten ajánljuk azoknak az egészségügyben dolgozó
szakembereknek, akik munkájuk során oktatói munkát látnak, vagy
láthatnak el. Például: orvosok, szakoktatók, vezető ápolók,
gyógymasszőrök, fizioterápiás asszisztensek, egészségügyi menedzserek,
stb.

A képzés főbb témakörei:
A képzés két nagy területre oszlik, elméleti és gyakorlati órákra. A főbb témakörök az alábbiak:

Andragógia,
Andragógiai tréning
Didaktika,
Didaktika tréning
Oktatástechnika tréning
Kommunikációs tréning
Egészségügyi oktatásmenedzsment
Egészségügyi etika tréning
Gyakorlat (egészségügyi intézményben szakoktató mellett eltöltött tréningvezetői gyakorlat)

Képzési
helyszínek Budapest
Időtartam 4 hónap
Tervezett
kezdés 2009. Március 7.
Tanfolyami napok Kéthetente szombat:
900-1600
Cím Oktáv Továbbképző Központ Zrt. Budapesti Iroda (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
valamint Országos Rehabilitációs és Fizioterápiás Intézet
Oktatási díj 4* 39.500,- Ft
(ÁFÁ-val)
Kedvezmények 1. 10 %-os OKTÁV Kismama kedvezményt igénybe vehetik azok
az édesanyák, akik jelentkezéskor igazolják, hogy a tanfolyam kezdési
időpontjában 3 évesnél kisebb gyerekük van. A kedvezmény mértékét a
gyermekek száma nem befolyásolja.
2. Egyösszegű fizetés esetén 5%-ék kedvezmény
3. OKTÁV Zrt-nél végzett jelentkezőknek 5%-ék kedvezmény
4. Cégeknek a szakképzési hozzájárulás felhasználható

Felvilágosítás 06/40/990-000 (helyi hívás)
222-3237, 201-2408
06 / 33 / 435-755

Egyéb elérhetőségek FAX: 06 -1/201-8456, 33/435-664

Honlap: www.oktav.hu,

E-mail: bansagi@oktav.hu benkoczi@oktav.hu, siklosim@oktav.hu


Számítástechnikai szoftverüzemeltető képzés

Helyszín: 
Országos tanfolyamok

Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048

Informatikai rendszergazda - Számítástechnikai szoftverüzemeltető
szaktanfolyam
rész-szakképesítés

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 481 03 0100 52 01
A szakképesítés megnevezése: Számítástechnikai szoftverüzemeltető
FEOR szám: 3131
A szakképesítés szintje: középszintű szakképesítés
Felügyeleti szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos
tevékenységet végez. Projektet tervez és értékel. Hardveres feladatokat
lát el. Szoftveres feladatokat lát el.

A képzés szakmai témakörei:
1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek
alkalmazása. Informati-kai biztonsági eszközök használata, szakmai
angol szöveg értése.
1143-06 Projektmenedzsment
Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés. Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
Számítógép összeszerelése, üzembe helyezése, tesztelése, perifériák
csatlakoztatása, operációs rendszer telepítése. Számítógép hálózatba
kapcsolása, hálózati eszközök üzembe helyezése, munkaállomás, hálózati
konfiguráció beállítása. Számítógépes rendszerek hardveres és
szoft-veres eszközeinek bemutatása

Képzési helyszín:
Budapest Esztergom-Kertváros
Időtartam 4 hónap 4 hónap
Tervezett indulás 2009. március 2. 2009. március 9.
Tanfolyami napok heti 2 nap /hétfő, szerda/ 16.00-tól heti 2 nap /hétfő, szerda/ 16.00-tól
Cím Budapest XIV Gizella út 42-44. Esztergom-Kertváros Wesselényi u. 35-39
Részvételi díj 120.000,- Ft
Vizsgadíj 50.000,- Ft
Jegyzetköltség Rendelés szerint

Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664,
Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/7779243, sinka@oktav.hu,
Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu,

Budapest: 06/1/201-2408, Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu

Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu;
06/40/990-000 Helyi hívás!

Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból.
Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!

www.oktav.hu


Informatikai rendszergazda - IT kereskedő képzés

Helyszín: 
Országos tanfolyamok

Nyilv.t.szám: 11-0019-04 Akkreditáció: AL-0048

Informatikai rendszergazda - IT kereskedő
szaktanfolyam
elágazás

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 481 03 0010 54 04
A szakképesítés megnevezése: IT kereskedő
FEOR szám: 3131
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
Felügyeleti szerv: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos
tevékenységet végez. Projektet tervez és értékel. Hardveres feladatokat
lát el. Szoftveres feladatokat lát el. Kereskedel-mi tevékenységet
folytat.

A képzés szakmai témakörei:
1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek
alkalmazása. Informati-kai biztonsági eszközök használata, szakmai
angol szöveg értése.
1143-06 Projektmenedzsment
Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés. Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
Számítógép összeszerelése, üzembe helyezése, tesztelése, perifériák
csatlakoztatása, operációs rendszer telepítése. Számítógép hálózatba
kapcsolása, hálózati eszközök üzembe helyezése, munkaállomás, hálózati
konfiguráció beállítása. Számítógépes rendszerek hardveres és
szoft-veres eszközeinek bemutatása
0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása
Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai.
0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások
ismertetése és értelme-zése, a kereskedelmi gyakorlatban való
alkalmazása. A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok
elkészítése, formanyomtatványok kitöltése.

Képzési helyszín:
Budapest Esztergom-Kertváros
Időtartam 2 félév (8 hónap) 2 félév (8 hónap)
Tervezett indulás 2009. március 2. 2009. március 9.
Tanfolyami napok heti 2 nap /hétfő, szerda/ 16.00-tól heti 2 nap /hétfő, szerda/ 16.00-tól
Cím Budapest XIV Gizella út 42-44. Esztergom-Kertváros Wesselényi u. 35-39
Részvételi díj 120.000,- Ft/félév
Vizsgadíj 50.000,- Ft
Jegyzetköltség Rendelés szerint

Elérhetőségek Esztergom: 33/435-755, 33/502-544 fax:/ 33/435-664,
Sinka Mihály oktatási főmunkatárs: 33/435-755/170, 06/20/7779243, sinka@oktav.hu,
Lőrincz Gyuláné tanfolyamszervező: 33/435-755/137 lorinczne@oktav.hu,

Budapest: 06/1/201-2408, Fax: 06/1/201-8456 kozma@oktav.hu

Honlap: www.oktav.hu
E-mail: oktav@oktav.hu;
06/40/990-000 Helyi hívás!

Magánszemélyek egyösszegű fizetés esetén 5% kedvezményben részesülnek a részvételi díjból.
Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják!


Linux kezdő és haladó

Helyszín: 
Budapesti tanfolyamok

Szoftverüzemeltető és Rendszeroperátor

A Szoftverüzemeltető és Rendszeroperátor 150 órás
képzésünk, egy otthoni vagy mikrovállalati számítógépes környezet
magabiztos üzemeltetésére, adminisztrációjára képesít. Kedvező áron
várjuk  tanulóinkat, jól felszerelt belvárosi oktatótermünkbe.
Kiscsoportos tanfolyamainkat naprakész tanárok vezetik, konzultációk a
tanfolyam elvégzése után is bármikor elérhetőek.

Főbb témák: Operációs rendszerek felépítése, Munkakörnyezetek,
Felhasználók és folyamatok kezelése, POSIX szabványok, Fájlkezelés,
Dokumentációk, Hardverek és szoftverek kezelése, Dokumentumkezelés,
Hálózati alapok, Hálózati kliensek, Hálózati szolgáltatások, Fájlok és
hardvereszközök megosztásának lehetőségei, Multimédiás lehetőségek,
Automatizálás, egyszerű szkriptek, Leíró nyelvek alapjai, Közös
dokumentumfejlesztés, Web és további témák.

info@linuxsuli.hu


Konfliktuskezelés tréning

Helyszín: 
Budapesti tanfolyamok

Nytsz: 11-0019-04
Akkreditációs szám: 0048

Konfliktuskezelés tréning

A tréning célja:
A tanfolyam résztvevői új szemlélettel és hozzáállással fognak
gazdagodni, amely megkönnyíti mindennapi munkájukat. Új
gondolkodásmódjuk eredményeképpen javul az együttműködési készségük,
egymás és saját maguk iránti toleranciájuk erősödik. Képesek lesznek
különbséget tenni vita, a nézetkülönbség és a konfliktus között. Ezen
képességek birtokában javul a munkatársak teljesítménye, ezáltal a
beiskolázó munkaadó versenyképessége is.

Tréningprogram:
I., Kommunikációs alapok
- Kommunikációs csapdák
- Beállítódás
- Motiváció: mi történik, ha sérül valamely szükségletünk
- Hogyan ütköznek eltérő motivációs struktúrák – McLelland modell
- Együttműködést gátló tényezők
II., Konfliktuskezelés
- Konfliktus típusok (érdek-hatalmi, értékrendi és személyes)
- Konfliktuskezelési stílusok (Killmann modell)
- Melyik stílus milyen helyzetben hatékony és mikor kerülendő
A konfliktus keletkezésének okai:
- Észlelési különbségek, információ áramlása, beállítódás, értékrend, kulturális különbségek…
Nézetkülönbség, vita, konfliktus
- Mi a helyzet valójában és én hogyan észlelem azt?
Konfliktus és problémamegoldás
- Esettanulmány, szerepjáték
- Problémamegoldás, együttműködés, saját érdek – csoport érdek érvényesítése
Asszertív kommunikáció
- Hogyan nyilvánítsunk véleményt? - Visszajelzés adása, fogadása
- Önérvényesítés
Tervezett nyílt tréning időpontok:
2009. április 27-28. / H-K/
2009. május 29-30. /P-SZ/

Választható OKTÁV Helyszínek : OKTÁV Zrt Bp. XIV Gizella út 42-44.
Esztergom-kertváros Hotel OKTÁV, Tatabánya, Székesfehérvár, Győr

Részvételi díj ( 2005-ös) = 75 000.- Ft + ÁFA /fő/2 nap
A részvételi díj tartalmaz minden résztvevő számára:
- ebédet, a kávét, üdítőt, süteményeket
- írószereket és a
- a tréning elvégzését igazoló Tanúsítványt

Tréning-programjaink is elszámolhatók a szakképzési hozzájárulás terhére!
További felvilágosítás, cégre szabott tréning-program kidolgozása:
Garay Klára 20/777-92-60 garay@oktav.hu

www.oktav.hu


Csapatépítő tréning

Helyszín: 
Budapesti tanfolyamok

Nytsz: 11-0019-04
Akkreditációs szám: 0048

Csapatépítő tréning

A tréning célja:
Erősíteni a szervezeten és a csapaton belüli együttműködést. Javítani
egymás és saját maguk iránti toleranciájukat, felelősségvállalásukat,
növelni a cégük iránti lojalitást. Elősegíteni az új kollégák
integrációját, valamint erősíteni az informális kapcsolatokat.
A program fontos része, hogy a kollégák jobban, más oldalról is megismerhessék egymást.
A feladatok során megnyilvánulhatnak olyan képességeik is, amelyekre
addig a napi munka során nem volt lehetőség, így az együttműködésben és
az egyéni szerepvállalásban új lehetőségek nyílhatnak meg. Mindennek
jótékony hatása van a vállalat működésére és eredményességére.

Tréningprogram:
I., Önismeret
- Hogyan észlelem én magam?
- Hogyan észlelnek engem mások?
- Engem mi motivál?
- Külső vagy belső kontroll irányít?
- Hogyan hatok másokra? Milyen a kommunikációs stílusom?

II., Csoportképződés
- Milyen szakaszban vagyunk? Hol tartunk csoportként?
- Hova szeretnénk eljutni?
- Új tagok integrálása a csapatba

III., Egyén szerepe a csoportban
- Elvárások (csoport az egyéntől, egyén a csoporttól)
- Értékrendek (egyéni és csoportos)
- Egyéni és csoport teljesítmény (és felelősség) összefüggései

IV., Együttműködés
- Együttműködést segítő és gátló tényezők
- Beállítódások
- Informális kapcsolatok
- Csoporthatások, csoportdinamika
- Konfliktusok
- Csoportos problémamegoldás
Tervezett nyílt tréning időpontok:
2009. április 27-28. / H-K/
2009. május 29-30. /P-SZ/
Választható OKTÁV Helyszínek : OKTÁV Zrt Bp. XIV Gizella út 42-44.
Esztergom-kertváros Hotel OKTÁV, Tatabánya, Székesfehérvár, Győr
Részvételi díj ( 2005-ös) = 75 000.- Ft + ÁFA /fő/2 nap
A részvételi díj tartalmaz minden résztvevő számára:
- ebédet, a kávét, üdítőt, süteményeket
- írószereket és a
- a tréning elvégzését igazoló Tanúsítványt
Tréning-programjaink is elszámolhatók a szakképzési hozzájárulás terhére!
További felvilágosítás, cégre szabott tréning-program kidolgozása:
Garay Klára 20/777-92-60 garay@oktav.hu


Kompresszorkezelő képzés

Helyszín: 
Komárom-Esztergom megyei tanfolyamok

Ny.t.sz.: 11-0019-04
Akkreditáció: AL-0048

KOMPRESSZORKEZELŐ

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 31 522 02 0100 21 01
A szakképesítés megnevezése: Kompresszorkezelő
A szakképesítés szintje: fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító
középszintű szakképesítés
Felügyeleti szerv: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
A jelentkezés feltétele: - nem igényel befejezett iskolai végzettséget
- egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges

A munkaterület leírása: Kompresszorok önálló kezelése

A 31 522 02 0100 21 01 azonosító számú, Kompresszorkezelő megnevezésű
rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója megnevezése
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
0193-06 Kompresszorkezelői feladatok

A tanfolyam időtartama: 2 hónap
Oktatási díj: 82.000,-Ft/fő (képzés + modulzáró vizsga)
Jegyzet díj: 7.000,-Ft/fő
Vizsgadíj: 30.000,-Ft/fő

A tanfolyam helye: OKTÁV Zrt. 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39.
Kezdési időpont: 2008. október 13. (havonta egy hét oktatás)
Oktatási napok: hétfő – péntek (intenzív oktatás)
Várható befejezés: 2008. december közepe

A tanfolyam indításának feltétele minimálisan 10 fő jelentkező.
A tanfolyam szervezését megfelelő létszám esetén (min. 10 fő) kihelyezett formában is vállaljuk,
egyedi kalkuláció alapján, és a megrendelő időbeni ütemezéséhez alkalmazkodva.

Magánszemélyek részére (igény esetén) részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
Vállalkozások munkavállalóik képzését a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják.
A szükséges dokumentumokat jelentkezőink részére igény esetén biztosítjuk.

Bővebb felvilágosítás:
Barhóné Kozma Zsuzsanna tanfolyamvezető Tel: 33/435-755/152, 06-20/777-9226
Magassy Miklósné tanfolyamszervező Tel: 33/435-755/153, 06 20/777-9228

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük visszaküldeni, vagy faxon, e-mailben elküldeni:
OKTÁV Zrt. 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39.
Fax: (33) 435-664 E-mail: barhone@oktav.hu


Építési műszaki ellenőr II. képzés

Helyszín: 
Budapesti tanfolyamok

ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR II.

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 53 5801 03
A szakképesítés megnevezése: Építési műszaki ellenőr II.
A szakképesítés szintje: Középfokú
Felügyeleti szerv: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

A jelentkezés feltétele: Szakirányú Középfokú végzettség (technikum)
Szakirányú középfokú végzettségnek tekintendő:
Az egyes építményfajtáknak megfelelő szakirányú technikum
(szakközépiskola + technikusi minősítő) elvégzését igazoló bizonyítvány.

A tanfolyam célja:
Az idevágó törvényi és rendeleti szabályozások újra a köztudatba hozták
a műszaki ellenőrök fogalmát, kérdéskörét. Túlmenően a
közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezésein, mely szabályozza többek
között azt a beruházási értékhatárt, mely fölött a beruházó köteles
műszaki ellenőr tevékenységét igénybe venni, a beruházó, tulajdonos
saját érdekérvényesítése is indokolttá teheti építési műszaki ellenőr
foglalkoztatását. Ilyen tevékenységet csak olyan személy végezhet, aki
szerepel az építési műszaki ellenőrök névjegyzékében. A tanfolyam célja
olyan szakemberek képzése, akik az „Építési műszaki ellenőri
tevékenységről szóló 158/ 1997. (IX. 26.) Kormányrendeletnek
megfelelően szakvizsgával rendelkeznek, mely szükséges az Építési
műszaki ellenőri névjegyzékbe kerüléshez.

A munkaterület jellemzői:
• Az építési beruházások megvalósítására irányuló építési-szerelési
munka teljes folyamatában elősegíteni és ellenőrizni a vonatkozó
jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, szerződések, valamint az
építmény létesítését engedélyező hatóság által jóváhagyott műszaki terv
betartását.
• A hibákat, hiányosságokat haladéktalanul az építtető (annak megbízottja) tudomására hozni.
• Építménykategóriánkénti illetékesség:
• (É) Épület
• (M) Mélyépítési műtárgyak
• (G) Építmény- és épületgépészet
• (V) Építmény- és épületvillamosság

Az oktatott tantárgyak:
• Jogi ismeretek
• Pénzügyi és gazdasági ismeretek
• Minőségügyi és szabvány ismeretek
• Műszaki ismeretek

Képzési helyszínek: Győr Budapest Tatabánya
Időtartam 4 hónap
Tervezett kezdés 2009. 03. 14.
Tanfolyami napok: péntek, szombat.
Cím Gizella u 42-44.
Részvételi díj 120.000,- Ft
Vizsgadíj 60.000,- Ft
Gyakorlat
Jegyzetköltség Rendelés szerint

Felvilágosítás 06/33/435-755, 061-2012408, 06/40/990-000 Helyi hívás!

Egyéb elérhetőségek
Ligetvári István oktatási főmunkatárs: 33/43-755, 20/777-9235
Horváth Anikó tanfolyamszervező:33/435-755
Kollár Beáta tanfolyamszervező:33/435-755

T/FAX 06/33/435-664, 06/1/201-2408, 06/34/510-273
Honlap: www.oktav.hu, E-mail: oktav@oktav.hu, ligetv@oktav.hu, horvath@oktav.hu, kollar@oktav.hu


Ingatlanközvetítő és értékbecslő tanfolyam Szombathely

Helyszín: 
Vas megyei tanfolyamok

Ingatlanközvetítő és értékbecslő tanfolyam Szombathely

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 52 341 03 0000 00 00)

A képzés célja: olyan szakember képzése, aki képes
az ingatlanok hivatalos értékbecslésének elkészítésére, valamint
adásvételének és cseréjének közvetítésére. Ellátja a lakások, házak,
telkek, bérlet és tulajdonos váltásának közvetítését, és az ügyletek
lebonyolításához szükséges dokumentációk, okiratok beszerzésével és
előkészítésével összefüggő feladatokat teljesíti.

A képzés időtartama: 4 hónap ( távoktatásban 3 hónap).

A képzés helye: Oladi Mûvelõdési Központ, Szombathely, Simon I. u. 4.

A képzéshez szükséges végzettség: érettségi vizsga.

Tantárgyak: jogi ismeretek, műszaki ismeretek, gazdasági ismeretek, ingatlanközvetítés és értékbecslés.

Az órák:

  • ' C ' csoport: havonta 1 alkalom, szombat 08-17 óráig (10 tanítási óra).

A következő tanfolyam kezdete:

  • ' C ' csoport: 2009. február 21. szombat 08 óra, megnyitó és
    oktatás. Távoktatás! Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon
    legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    

A tanfolyam ára: 76 000 Ft. ; Távoktatásban: 66 000 Ft.

Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj: 14 000 Ft, a tanfolyam kezdetekor: 45 000 Ft, egy hónap után: 17 000 Ft.
Távoktatásban: Regisztrációs díj: 14 000 Ft, a tanfolyam kezdetekor: 45 000 Ft, egy hónap múlva: 7 000 Ft.

+ a vizsgadíj mindkét tanfolyami rendszerben: 30 000 Ft.

A sikeres vizsgát tett hallgatók középfokú, államilag elismert INGATLANKÖZVETÍTŐ és ÉRTÉKBECSLŐ szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak! Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető. FIGYELEM!
Minden sikeres vizsgát tett hallgatónknak, bruttó 30 000 Ft-értékben,
internetes megjelenést biztosítunk, Magyarország egyik legnagyobb
ingatlan adatbázisában! Itt találja:
www.ingatlan.org

Érdeklődni: Horváth Tamás - Telefonszám: 06 / 70-209-05-41

Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről!
Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!


Pályázatírás tanfolyam!

Helyszín: 
Budapesti tanfolyamok
Pályázatírás tanfolyam indul márciusban az Óbudai Művelődési Központban! Főiskolai oktató által tartott kiscsoportos foglalkozások hat alkalommal szombatonként kerülnek megrendezésre. Elméleti és gyakorlati órák során sajátíthatod el a pályázatíráshoz szükséges tudnivalókat. Érdeklődés és jelentkezés: www.sisza.hu tel: 0670 250 58 40. Gyere és szerezz használható tudást!

Kereskedő boltvezető tanfolyam Budapest

Helyszín: 
Távoktatás
Kereskedő boltvezető tanfolyam Budapest Tanfolyam jellege: szakképesítő ( OKJ 33 341 01 0000 00 00 ) A képzés célja: olyan szakember képzése, aki képes létrehozni és működtetni egy kisvállalkozást. A vállalkozás környezetéhez igazodva alkalmazza a megfelelő marketing eszközöket. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a bolt működését, a raktározást, nyilvántartja a készleteket. Képes az önálló értékesítésre, a bolt szabályszerű üzemeltetésére. A képzés időtartama: 7 hónap A képzés helye: Apáczai Csere János Gimnázium, 1054 Budapest, Papnövelde u. 4-6. vagy Fáklya Klub, 1064 Budapest, Csengery u. 68. A képzéshez szükséges végzettség: 10. évfolyam elvégzése (vagy 1999. augusztus 31. elött befejezett általános iskola). Követelménymodulok: 0004-06 az áruforgalom lebonyolítása, 0005-06 a kereskedelmi egység szabályszerű működtetése, 0008-06 ruházati termékek forgalmazása vagy 0007-06 élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása, 0003-06 az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése, 0874-06 kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése. Az órák:
  • ' D ' csoport: három hetente szombatonként, 09-16 óráig.
A következő tanfolyam kezdete:
  • ' D ' csoport: 2009. február 21. szombat 09 óra, megnyitó és oktatás. Távoktatás! Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!    
A tanfolyam ára: 109.000 Ft., Távoktatásban: 85.000 Ft. Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj 8.000 Ft, a tanfolyam indulásakor 65.000 Ft, 3 hónap elteltével 36.000 Ft. Távoktatásban: Regisztrációs díj 8.000 Ft, a tanfolyam indulásakor 50.000 Ft, 3 hónap elteltével 27.000 Ft. + Vizsgadíj: 2 x 25.000 Ft. A tanfolyam során a hallgatók először az államilag elismert RUHÁZATI ELADÓ vagy ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU ELADÓ, majd ezt követően KERESKEDŐ BOLTVEZETŐ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak, amit a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet mint állami szerv állít ki. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető. Érdeklődni: Hargitai Éva - Telefonszám: 06 30 / 424 37 44 Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről! Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!

ADR képzés

Helyszín: 
Vas megyei tanfolyamok
A veszélyes áruk közúti szállításával együtt járó kockázat csökkentése, a szállítási és árukezelési biztonság növelése szaktanfolyami képzés révén. A képzés során a hallgatók ismerjék meg a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos elő-írásokat, szerezzék meg a munkájuk ellátáshoz szükséges ismereteket. Az ismeretek gyakorlati alkalmazásával legyenek képesek a különböző veszélyek kialakulásának megelőzésére a veszélyek bekövetkezése esetén pedig szakszerűen hajtsák végre az előírt biztonsági intézkedéseket.   Tanfolyam indulása: 2009. március 09.

KOMPLEX MUSICAL SZÍNÉSZ / TÁNCOS KÉPZÉS

Helyszín: 
Budapesti tanfolyamok
KOMPLEX MUSICAL SZÍNÉSZ / TÁNCOS KÉPZÉS // 10-20-30-40… éves korig // WERYUS MUSICAL STUDIO & PRODUKCIÓS IRODA /- MŰVÉSZETI OKTATÁST HIRDET -/ színpadi mozgás, moderntánc, jazz-tánc, show-tánc, musical tánc, amerikai step tánc, stretching tréningek, koreográfiák, színészmesterség, beszédtechnika, hangképzés, korrepetíció Képzés helyszíne: 1052 Bp. Semmelweis u. 1-3. (Magyarok Háza /-/ Astoria)  HÉTFŐ: 17:00 , SZERDA: 17:00 További információ, regisztráció: http://www.weryus.hu // INFO : 06/70-230-7353 // weryus@gmail.com //

KOMPLEX MUSICAL SZÍNÉSZ / TÁNCOS KÉPZÉS

Helyszín: 
Budapesti tanfolyamok
KOMPLEX MUSICAL SZÍNÉSZ / TÁNCOS KÉPZÉS // 10-20-30-40… éves korig // WERYUS MUSICAL STUDIO & PRODUKCIÓS IRODA /- MŰVÉSZETI OKTATÁST HIRDET -/ színpadi mozgás, moderntánc, jazz-tánc, show-tánc, musical tánc, amerikai step tánc, stretching tréningek, koreográfiák, színészmesterség, beszédtechnika, hangképzés, korrepetíció Képzés helyszíne: 1052 Bp. Semmelweis u. 1-3. (Magyarok Háza /-/ Astoria) HÉTFŐ: 17:00 , SZERDA: 17:00 További információ, regisztráció: http://www.weryus.hu // INFO : 06/70-230-7353 // weryus@gmail.com //

Improvizáció

Helyszín: 
Budapesti tanfolyamok
Ha elfelejtetted a nagymonológ végét... Ha bemennél a rendelőbe, de még hatan állnak előtted... Ha szeretnéd, hogy mindig tiéd legyen az utolsó szó... IMPROVIZÁLJ! Színpadi önbizalom-növelő, színészi képességfejlesztő improvizáció kurzus indul figurateremtéssel, jelenetek létrehozásával. Játssz velünk! http://www.melchiades.hu

Ruházati eladó tanfolyam Budapest

Helyszín: 
Távoktatás
Ruházati eladó tanfolyam Budapest Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 31 341 01 0010 31 05) A képzés célja: olyan szakember képzése, aki képes ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, értékesítési tevékenységet végez, készletezési, raktározási feladatokat lát el és segíti az árubeszerzést. A képzés időtartama: 4 hónap A képzés helye: Apáczai Csere János Gimnázium, 1054 Budapest, Papnövelde u. 4-6. vagy Fáklya Klub, 1064 Budapest, Csengery u. 68. A képzéshez szükséges végzettség: 8 általános iskolai végzettség Követelménymodulok: 0004-06 az áruforgalom lebonyolítása, 0005-06 a kereskedelmi egység szabályszerű működtetése, 0008-06 ruházati termékek forgalmazása. Az órák:
  • ' D ' csoport: három hetente szombatonként, 09-16 óráig.
A következő tanfolyam kezdete:
  • ' D ' csoport: 2009. február 21. szombat 09 óra, megnyitó és oktatás. Ha a kezdés időpontja  elmúlt, tájékozódjon legújabb időpontról weboldalunkon! www.2007kapos.hu – Itt!
A tanfolyam ára: 99.000 Ft., Távoktatásban: 49.000 Ft. Részletfizetési lehetőség: Regisztrációs díj 9.000 Ft, a tanfolyam indulásakor 55.000 Ft, 2 hónap elteltével 35.000 Ft. Távoktatásban: Regisztrációs díj 9.000 Ft, a tanfolyam indulásakor 40.000 Ft. + Vizsgadíj: 25.000 Ft. amely a vizsga előtt két hónappal fizetendő. A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert RUHÁZATI ELADÓ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak, amit a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint állami szerv állít ki. Nemzetközi bizonyítvány ( EUROPASS ) igényelhető. Érdeklődni: Hargitai Éva - Telefonszám: 06 30 / 424 37 44 Kérjük kattintson weboldalunkra, ahol is mindig a legfrissebb információkat találhatja képzéseinkről! Itt talál bennünket: www.2007kapos.hu – kattintson ránk!!!A Tanfolyamok.hu oldal Magyarország méltán legismertebb tanfolyamkereső oldala, ahol már több, mint tízezren találtak maguknak megfelelő tanfolyamot. Oldalunk kínálata az összes magyarországi településre kiterjed az adatbázisban egyaránt találsz vidéki és fővárosi tanfolyamokat, OKJ, ECDL, műszaki, gazdasági pénzügyi művészeti egészségügyi nyelvi képzéseket is. Oktatási intézményeknek, iskoláknak havonta egy darab hirdetés beküldése ingyenes, így biztosítva a kisebb oktatási cégek számára is egyenrangú megjelenést és az adatbázisunk tisztaságát. Partnereink: Amennyiben speciális képzéseket keresel nézd meg a szaktanfolyamok oldalt, ahol mindenféle felnőttképzési kínálat között válogathatsz, ha pedig kikapcsolódásra vágysz érdemes kipróbálni a legjobb ingyenes játékokat is...